ΟΔΗΓΙΕΣ
  1. Συμπληρώστε τα πεδία στην παρακάτω φόρμα.
  2. Πατήστε το κουμπί για να εκδοθεί η υπεύθυνη δήλωση.
  3. Εκτυπώστε και υπογράψτε την υπεύθυη δήλωση.
  4. Αποστείλετε την υπεύθυνη δήλωση στην κατασκήνωση (με email, ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως)
  5. Απαραίτητη η επίδειξη ταυτότητας για την έξοδο / αποχώρηση παιδιού από την κατασκήνωση.
Προσωπικά στοιχεία

Κατόπιν εντολής μου και με την άδεια μου, δηλώνω με ατομική μου ευθύνη ότι το(α) τέκνο(α)

Θα αποχωρήσει(ουν) / θα έχει(ουν) έξοδο από την κατασκήνωση Γ.Α. Καλύβας Α.Ε. με

και θα υπογράψει αντί εμού ότι δικαιολογητικά χρειάζεται.