Υγιεινή & Ασφάλεια

Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να ενεργούμε ως κηδεμόνες, φίλοι και δάσκαλοι των παιδιών και να βεβαιωνόμαστε ότι απολαμβάνουν χαρούμενες και αξέχαστες διακοπές.

Διαθέτουμε:

 • Υπερσύγχρονο ιατρείο με πλήρως οργανωμένο φαρμακείο, που λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως στελεχωμένο από έμπειρο παιδίατρο και δύο διπλωματούχες νοσηλεύτριες. Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού απέχουμε μόλις 20 λεπτά από το Νοσοκομείο Πολυγύρου.
 • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
 • Πλήρες Σύστημα Πυρόσβεσης και Πυρασφάλειας
 • Αυτόματη γεννήτρια 165 kwh που ηλεκτροδοτεί όλη την κατασκήνωση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
 • Παροχή πόσιμου νερού από το τοπικό δίκτυο
 • Αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής
 • Πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης τροφών ΙSO 22000, HACCP
 • 2 Αλεξικέραυνα
 • Φύλαξη των χώρων όλο το 24ωρο
 • Αυστηρό έλεγχο εισόδου-εξόδου κατασκηνωτών και επισκεπτών
 • Νυχτερινό φωτισμό του χώρου
 • Απολύμανση και απεντόμωση κατά τακτά χρονικά διαστήματα