Ηλεκτρονική αίτηση Ειδικού Προσωπικού

Στην παρακάτω φόρμα μπορείτε να υποβάλλετε την αίτηση σας για τις παρακάτω ειδικότητες:
* Γιατρός
* Νοσηλευτικό προσωπικό
* Γραμματειακή Υποστήριξη
* Εργατικό προσωπικό
* Καθαριότητα
* Φύλακας
* Προσωπικό Κουζίνας