Στελέχη

Τα Στελέχη μας επιλέγονται και αξιολογούνται με ειδικά κριτήρια και τους παρέχεται διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση. Η αγάπη που τρέφουν προς τα παιδιά, η παιδεία, το ήθος, η γνώση, η κατασκηνωτική συνείδηση και εμπειρία είναι βασικά κριτήρια για την επιλογή τους. Στόχος τους είναι να βρίσκονται δίπλα στα παιδιά για να τα βοηθήσουν να βιώσουν νέες εμπειρίες και να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον.

Αρχηγός – Υπαρχηγός – Ομαδάρχης: 3 λέξεις κλειδιά… Η άριστη συνεργασία τους εξασφαλίζει την ευχάριστη διαμονή των παιδιών στην κατασκήνωση.

Αρχηγός: Είναι το μυαλό της κατασκήνωσης με μεγάλες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες. Έχει την βασική ευθύνη για την τήρηση του κατασκηνωτικού προγράμματος και την επίλυση όλων των προβλημάτων της κατασκήνωσης, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα στελέχη. Οργανώνει, καθοδηγεί, επιβλέπει, βελτιώνει…

Τομεάρχης: Είναι το δεξί χέρι του αρχηγού. Συντονίζει, επιβλέπει και κατευθύνει στελέχη και παιδιά που εμπίπτουν οργανωτικά στον τομέα του. Είναι υπεύθυνος για την επίλυση σημαντικών προβλημάτων και για την ομαλή λειτουργία του τομέα του γενικότερα. Συμβουλεύεται και συνεργάζεται άμεσα με τον αρχηγό καθώς και με τα υπόλοιπα στελέχη της κατασκήνωσης.

Υπαρχηγός: Είναι η καρδιά της κατασκήνωσης και ένα άτομο μεγάλης κατασκηνωτικής εμπειρίας. Συντονίζει και συνεργάζεται δημιουργικά με τους ομαδάρχες και τα παιδιά της ομάδας του καθώς και με τα υπόλοιπα στελέχη της κατασκήνωσης. Η σχέση του με τα παιδιά πρέπει να είναι φιλική αλλά και πειθαρχημένη. Δέχεται και προσπαθεί καθημερινά να επιλύσει προβλήματα ή παράπονα που μπορεί να υπάρξουν.

Ομαδάρχης: Είναι η ψυχή της κατασκήνωσης. Σέβεται και εκτελεί τις οδηγίες των ανωτέρω στελεχών. Διαμένει μαζί με τα παιδιά στα σπιτάκια και είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τη μέριμνα τους. Βρίσκεται κοντά τους, τα βοηθάει να κάνουν καινούριους φίλους, παρακολουθεί και φροντίζει να συμμετέχουν στις διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Δίνει καθημερινή αναφορά στον υπαρχηγό του σχετικά με την ομάδα του. Η καλή διαβίωση των κατασκηνωτών βασίζεται στην επιτυχή αποστολή του ομαδάρχη.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

  • Κατασκηνωτική εμπειρία
  • Γενική προϋπηρεσία και ενασχόληση με παιδιά
  • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ από σχολές: παιδαγωγικών, νηπιαγωγών, βρεφονηπιακών, νοσηλευτικής, ΣΕΦΑΑ, σχολές καλών τεχνών, μουσικών και θεατρικών σπουδών κ.α.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον συμπληρώσουν την ηλεκτρονική μας αίτηση στελεχών επιτυχώς, θα έχουν μια προσωπική συνέντευξη με τον αρχηγό της κατασκήνωσης σε επιλεγμένο χώρο.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Τα στελέχη που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν μέσω Email και θα συμμετέχουν σε διαδικτυακό σεμινάριο κατόπιν συνεννοήσεως με τον αρχηγό της κατασκήνωσης.

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Εφόσον επιλεγείτε, θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν σχετικά με την πρόσληψη σας.
  • Το προσωπικό της κατασκήνωσης θα πρέπει να ακολουθεί πιστά το πρόγραμμα και τους κανόνες λειτουργίας της κατασκήνωσης που έχει εγκριθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, όπως αυτό θα υλοποιείται από τον αρχηγό της κατασκήνωσης.
  • Η κατασκήνωση διατηρεί κάθε δικαίωμα να διακόψει τη συνεργασία με εργαζόμενο που δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω.