Πληροφορίες

Το ανθρώπινο δυναμικό της κατασκήνωσης φροντίζει για την ασφαλή διαβίωση και προσαρμογή όλων στο κατασκηνωτικό μας περιβάλλον. Η αγάπη προς τα παιδιά, το ήθος, η γνώση και η κατασκηνωτική εμπειρία αποτελούν βασικά κριτήρια για την επιλογή του. Το προσωπικό μας επιμορφώνεται διαρκώς και έχει τη συνεχή υποστήριξη μας κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας.

ΣΤΕΛΕΧΗ – ΙΕΡΑΡΧΙΑ
 • Αρχηγός: Είναι το μυαλό της κατασκήνωσης. Έχει την βασική ευθύνη για την τήρηση του κατασκηνωτικού προγράμματος. Οργανώνει, καθοδηγεί, επιβλέπει…
 • Τομεάρχης: Σε συνεργασία με τον αρχηγό της κατασκήνωσης, συντονίζει και κατευθύνει τους υπαρχηγούς στον αντίστοιχο τομέα του.
 • Υπαρχηγός: Η καρδιά της κατασκήνωσης! Συνεργάζεται διαρκώς με τους ομαδάρχες.
 • Ομαδάρχης: Είναι η ψυχή της κατασκήνωσης. Διαμένει μαζί με τα παιδιά στα σπιτάκια. Βρίσκεται κοντά τους, τα βοηθάει να κάνουν καινούριους φίλους, παρακολουθεί και φροντίζει να συμμετέχουν στις διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Δίνει καθημερινή αναφορά στον υπαρχηγό του σχετικά με την ομάδα του.
ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
 • Ψυχαγωγός
 • Υπεύθυνοι Δραστηριοτήτων: Χορού, μουσικής, ρομποτικής, επιτραπέζιων παιχνιδιών κ.α.
 • Ψυχολόγος – Κοινωνικός Λειτουργός
 • Ναυαγοσώστης
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Όλα τα Στελέχη θα κληθούν να παρακολουθήσουν το “Σεμινάριο Επιμόρφωσης” που θα οργανωθεί από την ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε.


ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 • Ιατρός
 • Νοσηλευτικό Προσωπικό
 • Υποδοχή – Γραμματειακή Υποστήριξη
 • Εργατικό Προσωπικό
 • Καθαριότητα
 • Φύλακας
Η αρμονική συνεργασία όλων, διασφαλίζει την ομαλή και ευχάριστη συμβίωση στην κατασκήνωση μας!

ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 • Κατασκηνωτική εμπειρία
 • Να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.
 • Γενική προϋπηρεσία και ενασχόληση με παιδιά
 • Πτυχιούχοι από σχολές: παιδαγωγικών, νηπιαγωγών, βρεφονηπιακών, νοσηλευτικής, ΣΕΦΑΑ, σχολές καλών τεχνών, μουσικών και θεατρικών σπουδών κ.α.


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον συμπληρώσουν την ηλεκτρονική μας αίτηση, θα ειδοποιηθούν μέσω Email προκειμένου να περάσουν από συνέντευξη με τον αρμόδιο.

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 • Εφόσον επιλεγείτε, θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν σχετικά με την πρόσληψη σας.
 • Το προσωπικό της κατασκήνωσης θα πρέπει να ακολουθεί πιστά το πρόγραμμα και τους κανόνες λειτουργίας της κατασκήνωσης που έχει εγκριθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, όπως αυτό θα υλοποιείται από τον αρχηγό της κατασκήνωσης.

 

Η κατασκήνωση διατηρεί κάθε δικαίωμα να διακόψει τη συνεργασία με εργαζόμενο που δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες λειτουργίας της κατασκήνωσης.