Στελέχη


Τα Στελέχη μας επιλέγονται και αξιολογούνται με ειδικά κριτήρια και τους παρέχεται διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση. Η αγάπη που τρέφουν προς τα παιδιά, η παιδεία, το ήθος, η γνώση, η κατασκηνωτική συνείδηση και εμπειρία είναι βασικά κριτήρια για την επιλογή τους. Στόχος τους είναι να βρίσκονται δίπλα στα παιδιά για να τα βοηθήσουν να βιώσουν νέες εμπειρίες και να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον.

Αρχηγός – Υπαρχηγός – Ομαδάρχης: 3 λέξεις κλειδιά… Η άριστη συνεργασία τους εξασφαλίζει την ευχάριστη διαμονή των παιδιών στην κατασκήνωση.

Αρχηγός: Είναι το μυαλό της κατασκήνωσης. Έχει την βασική ευθύνη για την τήρηση του κατασκηνωτικού προγράμματος. Οργανώνει, καθοδηγεί, επιβλέπει…

Υπαρχηγός: Είναι η καρδιά της κατασκήνωσης. Συντονίζει και συνεργάζεται δημιουργικά με τους ομαδάρχες και τα παιδιά της ομάδας του. Η σχέση του με τα παιδιά πρέπει να είναι φιλική αλλά και πειθαρχημένη.

Ομαδάρχης: Είναι η ψυχή της κατασκήνωσης. Σέβεται και εκτελεί τις οδηγίες των ανωτέρω στελεχών. Διαμένει μαζί με τα παιδιά στα σπιτάκια. Βρίσκεται κοντά τους, τα βοηθάει να κάνουν καινούριους φίλους, παρακολουθεί και φροντίζει να συμμετέχουν στις διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Δίνει καθημερινή αναφορά στον υπαρχηγό του σχετικά με την ομάδα του.