Zašto da idem u kamp

Osim što ču se upoznati sa drugom decom, provesti lepo i biti u dodiru sa prirodom, moj boravak u jednom malom društvu ima mnogo što šta da mi ponudi.

  • Možda je ovo prvi put kada ću toliko dana ostati sam bez roditelja, preuzimajući potpuno odgovornost na sebe…
  • Postaću nezavistan i naučiću da organizujem svoje vreme i svoje obaveze.
  • Naučiću da sarađujem i da delujem harmonično sa ostalim članovima moje grupe.
  • Razviću odnose i zabavljaću se sa mojim vršnjacima.
  • Poboljšaću svoju fizičku kondiciju.
  • Naučiću da se nosim sa teškim trenutcima, da preuzmem odgovornost na sebe i da poštujem pravila.
  • Stećiću nova iskustva i imaću o čemu da pričam sa nostalgijom za ceo moj život…