Za roditelje

Prvi dani u kampu su dani prilagođavanja i česta komunikacija neće pomoći detetu da se prilagodi životu u kampu, već će ga odvratiti od programa kampa. Bez obzira koliko se dete dobro zabavlja, velika je verovatnoća da će, kada vas čuje, postati uznemireno i nostalgično. Dajte svom detetu vreme koje mu je potrebno i ohrabrite ga da stekne nove prijatelje, da se pridržava rasporeda kampa i, za svaki problem sa kojim se bude suočilo, obavestite službenike kampa.
Deca svakodnevno imaju program pun aktivnosti. Ako se ukaže potreba, postoje telefonske govornice gde mogu da vas kontaktiraju kada žele. Kamp će vas obavestiti ako se pojavi neki ozbiljniji problem.

Zdravstveni karton kampera

Obavestite kamp o mogućim alergijama, navikama u ishrani ili drugim posebnim potrebama vašeg deteta. Vaša dobrasaradnja sa nadležnima pomoći će u rešavanju mogućih problema. Ne donosite deci slatkiše i hranu koja se može pokvariti i postati opasna po njihovo zdravlje.

    • Zdravstveni karton: Da bi kamp u potpunosti bio obavešten o zdravlju deteta, mora se poslati Zdravstveni karton potpisan od strane lekara i roditelja/staratelja.
      PAŽNJA! U slučaju da postoji nešto važno u anamnezi deteta, uz rezervaciju treba poslati Zdravstveni karton, kako bi lekar kampa mogao da ga proceni.
    • Deca moraju sve lekove koje imaju kod sebe predati lekarskoj ordinaciji po dolasku u kamp. Naše medicinsko osoblje obezbeđuje da dete uzima lekove prema uputstvima vašeg lekara.

Kamp ne snosi odgovornost za incident koji može biti uzrokovan nedovoljnim informacijama o medicinskoj istoriji deteta.

Prostor za skladištenje

  • Deca mogu predati svoj novac vođi grupe na čuvanje.
  • Kamp ima poseban prostor za skladištenje dragocenosti (novac, mobilni i bilo šta slično). U slučaju neisporuke istih, kamp ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak.

Kamp zadržava pravo da udalji kampera koji svojim ponašanjem ugrožava zdravlje i bezbednost sebe ili druge dece, uz zadržavanje iznosa koji je srazmeran finansijskim u skladu sa pravilima kompanije.