U kom uzrastu dete može da dođe u kamp?

Od 6 do 15 godina.