Po kojim kriterijumima se deca raspoređuju po kućicama?

Po polu i naravno sa svojim društvom, ako imaju društvo ili sa braćom i sestrama, ako razlika u godinama nije prevelika. Pokušavamo da se striktno pridržavamo kriterijuma raspodele po godinama, pošto je naše dugogodišnje iskustvo pokazalo da svaki uzrast ima svoja specifična interesovanja. Ukoliko neka dece žele da budu smeštena u istu kućicu treba to da navedu u trenutku dolaska našem zameniku predpostavljenog. Nije potrebno da o tom obavestite upravu kampa unapred.