Moje dete uzima određenu terapiju. Šta da radim?

U kampu postoji najsavremenije opremljena ordinacija, sa potpuno opremljenom apotekom, koja radi 24 sata, imamo i jednog iskusnog pedijatara i dve diplomirane medicinske sestre.

Radi potpunog informisanja uprave kampa o zdravstvenom stanju vašeg deteta, molimo vas da popunite formular koji ćete naći ovde. Naše zdavstveno osoblje će se pobrinuti kako bi vaše dete primilo svoju terapiju po rasporedu koji mu je prepisao vaš lekar. Zbog mera predostrožnosti deca predaju sve lekove u ordinaciji koje imaju sa sobom odmah po njihovom dolasku.

Kamp ne snosi nikavu odgorornost u slučaju da dete ima neki zdravstveni problem o kom uprava kampa nije pismeno informisana od strane roditelja.