Moje dete odlazi na kampovanje prvi put. Kako me savetujete da treba da se ponašam?

Kada jedno dete odlazi na kampovanje po prvi put, to je možda prvi put u životu kada će ostati bez svojih roditelja toliko dana, ponekad je teško sa detetove strane, ali i sa strane roditelja. Pre nego što počne kampovanje, dobro bi bilo da se povede rasprava sa detetom i možda bi bilo dobro da pre toga dete dođe u posetu, kako bi se upoznalo sa prostorom i sa ljudima. Dete treba da bude obavešteno o aktivnostima koje će imati u kampu, ali i da shvati da će postojati neke obaveze koje će trebati da preuzme na sebe, kao na primer da se samo opslužuje, da vodi računa o svojim stvarima itd. Dete je spremno da ide na kampovanje kada su njegovi roditelji spremni da se oproste od njega. U trenutku rastanka budite čvrsti i od deteta sakrijte svoju brigu.

Prvi dani u kampu su dani prilagođavanja i koliko god to bilo teško, svakodnevna višečasovna posećivanja i dugi razgovori preko telefona neće pomoći u tome da se dete prilagodi životu u kampu, ali naprotiv će ga dezorjentisati i dekoncentrisati. Koliko god da se dete lepo provodi verovatno će slušajući vas, da se rastuži i da oseti nostalgiju za svojim domom. Dajte vremena vašem detetu koliko god mu bude bilo potrebno, pomognite mu da stekne nove prijatelje, da se uključi u program kampa i da o bilo kom problemu informiše odgovorne kampa. Jedno je sigurno, ako roditelj ukaže poverenje i sarađuje sa odrgovornima kampa, na kraju perioda letovanja, naši mali prijatelji neće hteti da odu iz kampa!