Moje dete na zna dobro da pliva. Da li je sigurno na moru ili u bazenu?

U kampu se svakodnevno održavaju časovi plivanja na bazenima od strane iskusnih trenera i uvek pod budni okom spasioca, sa potrebnom opremom (na primer daske, mišići itd.). Pored svega kamp treba da bude informisan. Svakodnevna igra u moru i sve morske igre odvijaju se u kontrolisanom prostoru i uz nadgledanje zaposlenih (spasioca, zamenika predpostavljenog, vođe tima).