Da li postoji Wi-Fi u kampu? Da li je mobilni dozvoljen i da li su dozvoljeni ostali električni uređaji?

U kampu postoje mesta gde je moguć kontrolisani pristup internetu. Pored toga, jako je važno za posetioca kampa da bar na kratko pobegnu od tehnologije, računara, interneta, televizora, mobilnih telefona … koji nažalost čine veliki deo njihove svakodnevice. Njihovo košićenje u prostorijama kampa je isključivo na ličnu odgovornost i kamp ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju njihovih gubitaka.