Da li moje dete može da ima izlaz/noćenje/odlazak iz kampa sa trećim licem kojemu nije roditelj?

Deca mogu da imaju izlaz/noćenje/odlazak isključivo sa roditeljima i samo u vreme dozvoljene posete (informišite se ovde) osim u vanrednim situacijama. U slučaju izlaza/noćenja/odlazaka iz kampa sa trećim licem roditelji treba da daju tom licu overeno garantno pismo u skladu sa Zakonom 1599/1986 (možete ovde skinuti) koju će dotični priložiti upravi kampa.

U slučaju definitivnog odlaska sa trećim licem, roditelji treba da su već potpisali potrebne dokumente osiguravajućeg društva i da su ih predali osobi koja će preuzeti njihovo dete. Kako bi se izbeglo maltretiranje deteta, roditelji mogu potpisati potrebne dokumente tokom neke od njihovih prethodnih poseta kampu, garantno pismo, sa imenom osobe sa kojom dozvoljavaju detetu da ima izlaz/noćenje/odlazak.

Onaj ko bude došao da preuzme dete koje nije njegovo treba i sam da popuni garantno pismo u skladu sa Zakonom 1599/1986 da preuzima dete/decu na odgovornost roditelja i na svoju odgovornost. Pokazivanje lične karte je neophodnoo u svakom slučaju!!!

Ako dete ima staratelja ili postoji neki specifični oblik staranja o njemu, o tome treba informisati upravu uz pokazivanje odgovarajućih dokumenata u skladu sa zakonom. U suprotnom uprava kampa ne snosi nikakvu odgovornost.