Da li je kamp čuvan?

U kampu postoje čuvari 24 časa koji diskretno paze na decu. Kamp je ograđen celom dužinom. Nije dozvoljeno napuštanje kampa, dok se ne sprovede standardna kontrolna procedura.