FAQs

Od 6 do 16 godina.

46 godina iskustva u kombinaciji sa jedinstvenom lokacijom kampa u zelenom ambijentu i ispred samog mora čine nas drugačijim od ostalih. Nismo samo jedan kamp više …Mi smo institucija!!!

Kada jedno dete odlazi na kampovanje po prvi put, to je možda prvi put u životu kada će ostati bez svojih roditelja toliko dana, ponekad je teško sa detetove strane, ali i sa strane roditelja. Pre nego što počne kampovanje, dobro bi bilo da se povede rasprava sa detetom i možda bi bilo dobro da pre toga dete dođe u posetu, kako bi se upoznalo sa prostorom i sa ljudima. Dete treba da bude obavešteno o aktivnostima koje će imati u kampu, ali i da shvati da će postojati neke obaveze koje će trebati da preuzme na sebe, kao na primer da se samo opslužuje, da vodi računa o svojim stvarima itd. Dete je spremno da ide na kampovanje kada su njegovi roditelji spremni da se oproste od njega. U trenutku rastanka budite čvrsti i od deteta sakrijte svoju brigu.

Prvi dani u kampu su dani prilagođavanja i koliko god to bilo teško, svakodnevna višečasovna posećivanja i dugi razgovori preko telefona neće pomoći u tome da se dete prilagodi životu u kampu, ali naprotiv će ga dezorjentisati i dekoncentrisati. Koliko god da se dete lepo provodi verovatno će slušajući vas, da se rastuži i da oseti nostalgiju za svojim domom. Dajte vremena vašem detetu koliko god mu bude bilo potrebno, pomognite mu da stekne nove prijatelje, da se uključi u program kampa i da o bilo kom problemu informiše odgovorne kampa. Jedno je sigurno, ako roditelj ukaže poverenje i sarađuje sa odrgovornima kampa, na kraju perioda letovanja, naši mali prijatelji neće hteti da odu iz kampa!

U kampu postoje čuvari 24 časa koji diskretno paze na decu. Kamp je ograđen celom dužinom. Nije dozvoljeno napuštanje kampa, dok se ne sprovede standardna kontrolna procedura.

Kamp se nalazi ispred mora. Pristup moru je preko visećeg mosta koji povezuje kamp sa plažom. Deca idu na kupanje svakog jutra, a kada je vruće idu i popodne.

U kampu se svakodnevno održavaju časovi plivanja na bazenima od strane iskusnih trenera i uvek pod budni okom spasioca, sa potrebnom opremom (na primer daske, mišići itd.). Pored svega kamp treba da bude informisan. Svakodnevna igra u moru i sve morske igre odvijaju se u kontrolisanom prostoru i uz nadgledanje zaposlenih (spasioca, zamenika predpostavljenog, vođe tima).

U kampu postoji najsavremenije opremljena ordinacija, sa potpuno opremljenom apotekom, koja radi 24 sata, imamo i jednog iskusnog pedijatara i dve diplomirane medicinske sestre.

Radi potpunog informisanja uprave kampa o zdravstvenom stanju vašeg deteta, molimo vas da popunite formular koji ćete naći ovde. Naše zdavstveno osoblje će se pobrinuti kako bi vaše dete primilo svoju terapiju po rasporedu koji mu je prepisao vaš lekar. Zbog mera predostrožnosti deca predaju sve lekove u ordinaciji koje imaju sa sobom odmah po njihovom dolasku.

Kamp ne snosi nikavu odgorornost u slučaju da dete ima neki zdravstveni problem o kom uprava kampa nije pismeno informisana od strane roditelja.

Svakako. Naš jelovnik je određen, ali ako nas na vreme obavestite o tome pokušaćemo da vam izađemo u susret, kao što je inače bio mnogo puta slučaj u prošlosti.

Po polu i naravno sa svojim društvom, ako imaju društvo ili sa braćom i sestrama, ako razlika u godinama nije prevelika. Pokušavamo da se striktno pridržavamo kriterijuma raspodele po godinama, pošto je naše dugogodišnje iskustvo pokazalo da svaki uzrast ima svoja specifična interesovanja. Ukoliko neka dece žele da budu smeštena u istu kućicu treba to da navedu u trenutku dolaska našem zameniku predpostavljenog. Nije potrebno da o tom obavestite upravu kampa unapred.