Dnevni Raspored

Odmor, smeh, plivanje, igre, upoznavanje sa prirodom, magične večeri, sportovi, muzika, prijateljstva, bezbrižnost… za uspomene koje traju!

  • Svakodnevni treninzi plivanja.
  • U zavisnosti od vremana, može da bude organizovano kasno popodnevno kupanje.
  • Moguće su promene programa u zavisnosti od vremena.
SATNICADNEVNI RASPORED
8:30BUĐENJE UZ MUZIKU
8:30-9:00UMIVANJE
9:00-9:15JUTARNJI SUSRET GRUPÂ
9:15-9:45DORUČAK
9:45-10:45SPREMANJE I POSETA VOĐE GRUPE
10:45-12:00KUPANJE U MORU ILI BAZENU
12:00-12:15UŽINA
12:15-13:30SLOBODNO VREME
13:30-14:15RUČAK
14:15-14:30SLOBODNO VREME
14:30-17:00POPODNEVNI ODMOR
17:00-17:15POPODNEVNO BUĐENJE
17:15-17:30POPODNEVNA UŽINA
17:30-20:30KREATIVNA IGRA (SPORTSKE I UMETNIČKE AKTIVNOSTI)
20:30-21:15VEČERA
21:15-23:00VEČERNJA ZABAVA (DISKOTEKA, BIOSKOP, TAKMIČENJA)
23:00-23:30SPAVANJE
23:30GAŠENJE SVETLA I LAKU NOĆ!!!