Datumi

Datume termina kampa eventualno ima da se promenu u slučaju produženje Grčke školske godine.

Kako ne bi došlo do nesporazuma, rezervišite na vreme!

DATUMI 20211234
15 DANA1/7 – 15/716/7 – 30/730/7 – 13/811/8 – 25/8