Datumi

Datume termina kampa eventualno ima da se promenu u slučaju produženje Grčke školske godine.

Kako ne bi došlo do nesporazuma, rezervišite na vreme!

DATUMIABCDE
15 DANA20/6 – 4/74/7 – 18/718/7 – 1/81/8 – 15/811/8 – 25/8