Datumi

Datume termina kampa eventualno ima da se promenu u slučaju produženje Grčke školske godine.

Kako ne bi došlo do nesporazuma, rezervišite na vreme!

DATUMI 20211234
15 DANA29/6 – 13/714/7 – 28/728/7 – 11/811/8 – 25/8