Informații privind personalul taberei

În fiecare vară, societatea noastră angajează un mare număr de persoane care lucrează în diverse domenii. Personalul nostru este format din profesori, formatori și tineri implicați în activități sportive, artistice și recreative și este responsabil pentru supravegherea directă și siguranța tuturor copiilor.

Cadrele noastre sunt selectate și evaluate în baza unor criterii specifice și li se asigură informare și formare continuă. Dragostea pe care o poartă copiilor, educația, etica, cunoștințele, responsabilitatea față de aspectele legate de tabără și experiența, sunt criteriile de bază pentru selectarea lor. Scopul acestora este de a se afla alături de copii pentru a-i ajuta să trăiască experiențe noi și să-și dezvolte personalitatea într-un mediu sigur și prietenos.

Șef de tabără – Șef adjunct de tabără – Lider de grup: 3 noțiuni-cheie… Excelenta cooperare a acestora asigură copiilor o ședere plăcută în tabără.

Șeful de tabără: Este mintea taberei. Este principalul responsabil pentru respectarea programului taberei. Organizează, dirijează, supraveghează…

Șeful adjunct de tabără: Este inima taberei. Coordonează și conlucrează creativ cu liderii de grup și cu copiii din echipa sa. Relația acestuia cu copiii trebuie să fie prietenoasă și disciplinată.

Liderul de grup: Este sufletul taberei. Respectă și execută instrucțiunile personalului superior. Locuiește împreună cu copiii în căsuțe. Le este apropiat, îi ajută să-și facă prieteni noi, îi supraveghează și are grijă ca aceștia să participe la diversele activități și evenimente. Raportează zilnic șefului adjunct de tabără cu privire la echipa sa.