Copilul meu poate ieși/înnopta/părăsi tabăra cu altcineva decât cu părinții săi?

Copiii pot ieși/înnopta/părăsi tabăra numai cu părinții acestora și numai în cursul orelor de vizită (informați-vă aici), cu excepția unor circumstanțe excepționale. În cazul unei ieșiri/înnoptări/părăsiri a taberei împreună cu o terță persoană, părinții trebuie să ofere acestei persoane o declarație pe proprie răspundere semnată și legalizată în conformitate cu L.1599/1986 (puteți să o descărcați aici) pentru a fi predată la biroul taberei.

Orice persoană care se prezintă să preia un copil fără a fi părintele acestuia va trebui să completeze o declarație pe proprie răspundere dată în conformitate cu L.1599/1986, în care va menționa că preia copilul/copiii pe răspunderea părinților și pe propria sa răspundere. Prezentarea cărții de identitate este obligatorie, în orice caz!!!

În cazul în care a fost desemnat un tutore sau se aplică un statut special în ceea ce privește creșterea și educarea copilului, această situație va fi comunicată secretariatului taberei, împreună cu documentele juridice respective. În caz contrar, tabăra își declină orice responsabilitate.