Από το 1977... η παραδοσιακή κατασκήνωση!

Όροι συμμετοχής

Η Κατασκήνωση Καλύβας Α.Ε. σας ενημερώνει για τα παρακάτω:

Η κατασκήνωση πληροί και λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Κ.Υ.Α. Αριθ. Δ.22/οικ.37641/1450 (ΦΕΚ Β’ 2712/30.08.2016). Ο κανονισμός λειτουργίας της προσαρμόζεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες και τα πρωτόκολλα ασφαλείας που ορίζει το κράτος.


ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • Μέσω του Προγράμματος ΔΥΠΑ/e-ΕΦΚΑ/Ασφαλιστικού Ταμείου/άλλου Φορέα: Η προκράτηση θέσης στην κατασκήνωση είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία που θα πρέπει να γίνει από τον γονέα / κηδεμόνα στον αντίστοιχο Φορέα. Σε αυτήν την περίπτωση ο γονέας / κηδεμόνας έχει την αποκλειστική ευθύνη να ενημερώνεται σχετικά καθώς και:
  • Να κάνει την απαραίτητη διαδικασία στον αντίστοιχο Φορέα που θα καλύψει το κόστος συμμετοχής.
  • Να ελέγξει τα αποτελέσματα και να ενημερώσει την κατασκήνωση, αποστέλλοντας έγκυρο αποδεικτικό έγκρισης, εντός τριών ημερών από την ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ.

Μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά και εδώ.

Με την οριστική εγγραφή και πριν την άφιξη του παιδιού, οι γονείς / κηδεμόνες θα πρέπει να αποστείλουν τα απαραίτητα έγγραφα που θα τους ζητηθούν.


 • Σε περίπτωση που ισχύει κάποιο ιδιαίτερο καθεστώς σχετικά με την επιμέλεια του παιδιού, θα πρέπει να γνωστοποιηθεί με την προκράτηση θέσης στην κατασκήνωση αποστέλλοντας τα σχετικά επίσημα έγγραφα στο files@kalivas.net. Σε αντίθετη περίπτωση η κατασκήνωση δε φέρει καμία ευθύνη.
 • Σε περίπτωση αποχώρησης με τρίτο πρόσωπο (π.χ. φίλο, συγγενή), οι γονείς / κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουνεξουσιοδότηση / υπεύθυνη δήλωση  με το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό ταυτότητάς του. Απαραίτητη η επίδειξη ταυτότητας για την έξοδο κατασκηνωτή/τριας.
 • Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας (14:30 – 17:00), απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε επικοινωνία ή επίσκεψη στην κατασκήνωση.
 • Τα ξεχασμένα αντικείμενα φυλάσσονται σε ειδικό χώρο στην κατασκήνωση για 7 (επτά) ημέρες από την αποχώρηση του παιδιού. Σε αυτό το διάστημα, ο γονέας / κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώσει την κατασκήνωση γραπτώς στοinfo@kalivas.net με λίστα και περιγραφή των πραγμάτων, προκειμένου να προσπαθήσουμε να τα βρούμε. Στη συνέχεια, η κατασκήνωση αναλαμβάνει να τα διαθέσει σε οργανισμούς ή ιδρύματα και δε φέρει καμία υποχρέωση απέναντι στους γονείς.
 • Σε περίπτωση πρόκλησης φθοράς στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης, ο κατασκηνωτής/τρια ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον γονέα / κηδεμόνα του.
 • Η απρεπής συμπεριφορά καθώς και η άσκηση βίας απαγορεύονται. Η κατασκήνωση διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει κατασκηνωτή η συμπεριφορά του οποίου θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια του ιδίου ή άλλων μελών της κατασκήνωσης, με παρακράτηση του ποσού που αναλογεί σύμφωνα με τους οικονομικούς όρους της εταιρίας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο γονέας / κηδεμόνας θα πρέπει να παραλάβει το παιδί του με δικό του μεταφορικό μέσο.

 • Η κατασκήνωση θα πρέπει να ενημερωθεί εγκαίρως σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, τυχόν αλλεργίες, διατροφικές συνήθειες ή άλλες ιδιαιτερότητες που μπορεί να επηρεάσουν την παραμονή του παιδιού και σίγουρα πριν την άφιξη στην κατασκήνωση. Εφόσον ο ιατρός της κατασκήνωσης κρίνει απαραίτητη την προσωρινή ή οριστική αποχώρηση του παιδιού, ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να το σεβαστεί και να ακολουθήσει όλες τις απαραίτητες οδηγίες. Την ημέρα άφιξης το παιδί θα πρέπει να έχει μαζί του το Δελτίο Υγείας.