Όροι συμμετοχής – Δήλωση γονέα / κηδεμόνα

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε την παρακάτω φόρμα, αφού διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω: