Според кои критериуми се прави распоредот на сместување на децата?

Нормално според полот, според друштво и роднински врски, ако разликата во години не е преголема. Пробуваме да се придржуваме кон критериумите на сместување според возраста, бидејќи долгогодишното искуство покажува дека секоја возраст има свои специфични интереси. Доколку некои деца сакаат да бидат сместени во исти објекти, тоа треба да го наведат при пристигнувањето, кај претпоставените. Не е потребно известување на кампот за тоа, пред пристигнувањето.