Од која возраст децата може да присуствуваат на кампот?

Од 6 до 16 години.