Од која возраст децата може да присуствуваат на кампот?

Од 6 до 15 години.