Моето дете има специјален режим на исхрана. Дали треба да ве известиме за тоа?

Секако. Нашата исхрана е одредена, меѓутоа, доколку за тоа не известите на време, нормално ќе излеземе во пресрет, како што било чест случај во текот на минатото.