Зашто да го одбереме вашиот камп?

46 години искуство во комбинација со единствена локација на кампот во зелен амбиент и веднаш од море, не прави поинакви од другите кампови. Ние не сме само камп, ние сме институција.