Дали постои безжичен интернет во кампот? Дали е дозволено користење на мобилен телефон и други електрични уреди?

Во кампот постојат одредени места каде што е овозможен пристап на интернет. Според тоа, многу е важно, посетителите барем за момент да немаат допир со технологијата, компјутерите, телевизорот, интернететот, мобилните телефони… кои за жал се голем дел од нивното секојдневие. Нивното користење во кампот е исклучиво на нивна одговорност, со што кампот нема никаква одговорност во случај на нивно губење.