Дали вашиот камп е обезбеден?

Во кампот има обезбедување 24 часа кое се грижи за безбедноста на децата. Исто така, целиот камп е ограден и не е дозволено напуштање на истиот без стандардните контролни процедури.