Камперски Песни

Забавата за деца е еден од главните приоритети на кампот. Секоја програмска активност е од забавен и едукативен карактер. Поради тоа, покрај секојдневните активности како што се сликање, друштвени игри, спортки игри итн, другите активности во текот на денот кои се од педагошки карактер можат да бидат забавни. Тоа зависи од подготвеноста и инвентивноста на водачот на тимот, претворајќи го секојдневното чистење и средување на креветот, во игра.

“Everywhere we go! (Everywhere we go), people always ask us (people always ask us), who we are (who we are), where we come from (where we come from), so we tell them (so we tell them), we are from Kalivas (we are from Kalivas), and if they cannot hear us (and if they cannot hear us), we shout a little louder!”

“From coast to coast, camp Kalivas is the most, from coast to coast, na na na na na, from east to west camp Kalivas is the best, from state to state camp Kalivas is really great, from city to city camp Kalivas is really pretty. “

“We welcome you to our fun camp, we’re really glad you’re here, we’ll send the air reverberating, with a mighty cheer. We’ll sing you in, we’ll sing you out, and we will raise a mighty shout, YEA! Hail! Hail! The gang’s all here. Welcome to our fun camp!”

“This is the song that never ends, it goes on and on my friend! Some people started singing  it. Not knowing what it was. And we’ll continue singing it forever just because…”