Здравје и безбедност

Наш приоритет претставува безбедноста и здравјето на сите деца во кампот.

Се трудиме правилно да постапуваме со децата, како старатели, пријатели и учители, да им обезбедиме среќно и незаборавно летување. Одговорноста која ја превземаме врз себе грижејќи се за децата, е огромна, при што сме потполно посветени на нивното здравје и безбедност. Тоа значи дека го нудиме следното:

 • Медицинска негаво нашиот здраствен центар од страна на искусен педијатар и две медицински сестри, достапни 24 часа, 7 дена во неделата. Во случај на било каква посериозна интервенција, се наоѓаме 20 минути од комплетно опремена болница Полигирос;
 • Осигурување од несреќен случај;
 • Комплетен систем за откривање и превенција против пожар;
 • Електричен генератор од 165 kwh кој може да го напојува со електрична енергија целиот камп, во случај на престанок на истата;
 • Снабдување со вода за пиење од локална водоводна мрежа;
 • Највисока безбедност и санитарни прописи;
 • Систем за управување со безбедност на храна ISO 22000, HACCP;
 • Громобрани;
 • 24 часовен надзор на целиот објект;
 • Строга контрола на влез/излез на камперите и посетителите;
 • Ноќно осветлување;
 • Дезинфекција и дератизација на кампот пред почетокот на периодот за кампување.