Зашто да одам во камп?

Покрај создавањето нови пријателства и можноста за забава во природа, престојувањето во кампот со други врсници има што да понуди:

  • Можеби ова е првиот пат каде што ќе бидете толку денови без вашите родители, превземајќи одговорност за себеси;
  • Ќе бидам независен при тоа учејќи да го организирам своето време и обврски;
  • Ќе научам да соработувам и да делувам хармонично со останатите членови на кампот;
  • Ќе се забавувам и градам односи со моите врснииц;
  • Ќе ја подобрам мојата физичка кондиција;
  • Ќе научам да се справувам во тешки ситуации, да превземам одговорност за себе, при тоа почитувајќи ги правилата;
  • Нови животни искуства за кои ќе раскажувам кога ќе бидам возрасен.