ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ / Επιβεβαίωση κράτησης

Τα Προσωρινά αποτελέσματα ΟΑΕΔ βγήκαν!

Παρακαλούμε να τα ελέγξετε άμεσα στη σελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr και να μας ενημερώσετε σχετικά με την κράτησή σας στην κατασκήνωση, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα ΕΩΣ την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022.

*Εφόσον έχετε εγκριθεί, θα σας έχει δοθεί ένας μοναδικός Αριθμός Επιταγής για κάθε ωφελούμενο παιδί. Για να τον βρείτε, θα μπείτε στη σελίδα του ΟΑΕΔ με τους κωδικούς σας και θα επιλέξετε ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 


  Στοιχεία Δικαιούχου Γονέα / Κηδεμόνα

  (με του οποίου το όνομα έγινε η αίτηση στον ΟΑΕΔ)

  • Το προσωπικό σας Email όπου και θα λάβετε αντίγραφο της φόρμας.

  • Παρακαλώ προσέξτε να είναι σωστό και να έχετε πρόσβαση! Εδώ θα λαμβάνετε και όλες τις σχετικές ενημερώσεις.


  Σημαντικές Πληροφορίες
  1. Στη συνέχεια και εφόσον έχετε εγκριθεί θα λάβετε περαιτέρω οδηγίες τις επόμενες ημέρες σχετικά με τα απαραίτητα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίσετε στην κατασκήνωση.
  2. Οι δικαιούχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων από Δευτέρα 6 Ιουνίου και ώρα 10.00 μέχρι και την Τετάρτη 8 Ιουνίου και ώρα 15.00, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.