Για τους γονείς

Οι πρώτες ημέρες στην κατασκήνωση είναι ημέρες προσαρμογής και η συχνή επικοινωνία δε θα βοηθήσει το παιδί να προσαρμοστεί στην κατασκηνωτική ζωή αλλά αντιθέτως θα το αποσυντονίσει από το κατασκηνωτικό πρόγραμμα. Όσο καλά και να περνάει ένα παιδί είναι πολύ πιθανό ακούγοντάς σας, να στενοχωρηθεί και να νιώσει νοσταλγία για το σπίτι του. Δώστε στο παιδί σας το χρόνο που χρειάζεται, και προτρέψτε το να κάνει νέους φίλους, να ακολουθεί το πρόγραμμα της κατασκήνωσης και για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει, να ενημερώνει τους υπευθύνους της κατασκήνωσης.

Τα παιδιά έχουν κάθε μέρα πλήρες πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Εάν υπάρξει ανάγκη, υπάρχουν καρτοτηλέφωνα ώστε να μπορούν να επικοινωνούν μαζί σας όταν το επιθυμούν. Η κατασκήνωση θα σας ειδοποιήσει σε περίπτωση που προκύψει κάποιο σοβαρό πρόβλημα.


Επισκεπτήρια γονέων / κηδεμόνων & άδειες εξόδου

Δώστε το σωστό παράδειγμα στα παιδιά σας, σεβόμενοι τις ώρες του επισκεπτηρίου για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος, γιατί κατασκήνωση σημαίνει πειθαρχία στην ομαδική ζωή.

Για την ασφαλή λειτουργία της κατασκήνωσης, δεν επιτρέπεται η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων στους χώρους της κατασκήνωσης. Οι γονείς / κηδεμόνες μπορούν να πάρουν τα παιδιά τους για έξοδο/βόλτα εκτός κατασκήνωσης.

Ώρες Επισκεπτηρίου

 • Καθημερινά: 11:00-13:00 & 18:00-20:00

Ώρες Tηλεφωνικής Επικοινωνίας:

 • Mε τους κατασκηνωτές: 10:00-11:00, 12:00-13:00 & 17:30-20:00
 • Mε τη γραμματεία: 8:30-14:30 & 17:00-21:00
Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας (14:30 μ.μ. – 17:00 μ.μ.), απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε επικοινωνία ή επίσκεψη στην κατασκήνωση.

Ιατρικό ιστορικό κατασκηνωτή

Ενημερώστε την κατασκήνωση για τυχόν αλλεργίες, διατροφικές συνήθειες ή άλλες ιδιαιτερότητες του παιδιού σας. Η καλή συνεργασία σας με τους υπευθύνους θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων. Μη φέρνετε στα παιδιά γλυκά και τρόφιμα που μπορεί να αλλοιωθούν και να γίνουν επικίνδυνα για την υγεία τους.

  • Δελτίο Υγείας: Για την πλήρη ενημέρωση της κατασκήνωσης σχετικά με την υγεία του παιδιού, θα πρέπει υποχρεωτικά να αποσταλεί Δελτίο Υγείας υπογεγραμμένο από τον γιατρό & τον γονέα / κηδεμόνα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που υπάρχει κάτι σημαντικό στο ιατρικό ιστορικό του παιδιού, το Δελτίο Υγείας θα πρέπει να σταλεί με την κράτηση θέσης, προκειμένου να αξιολογηθεί από τον γιατρό της κατασκήνωσης.
 • Τα παιδιά θα πρέπει υποχρεωτικά να παραδίδουν τυχόν φάρμακα που έχουν μαζί τους στο ιατρείο με την άφιξη τους στην κατασκήνωση. Το ιατρικό προσωπικό μας μεριμνά έτσι ώστε το παιδί να παίρνει τα φάρμακα του σύμφωνα με τις οδηγίες τους γιατρού σας.

Η κατασκήνωση δε φέρει καμία ευθύνη για περιστατικό που μπορεί να προκληθεί από την ελλιπή ενημέρωση σχετικά με το ιατρικό ιστορικό του παιδιού.


Χώρος φύλαξης
 • Τα παιδιά μπορούν να παραδώσουν προς φύλαξη τα χρήματα τους στον ομαδάρχη τους.
 • Η κατασκήνωση διαθέτει ειδικό χώρο φύλαξης αντικειμένων αξίας (χρήματα, κινητά και οτιδήποτε παρεμφερές). Σε περίπτωση μη παράδοσης αυτών, η κατασκήνωση δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλειάς τους.

Αποχώρηση παιδιού από την κατασκήνωση
 • Σε περίπτωση αποχώρησης με τρίτο πρόσωπο (π.χ. φίλο, συγγενή), οι γονείς / κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν εξουσιοδότηση / υπεύθυνη δήλωση  με το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό ταυτότητάς του.
 • Απαραίτητη η επίδειξη ταυτότητας για την έξοδο / αποχώρηση παιδιού από την κατασκήνωση.
 • Κατά την αποχώρηση του παιδιού από την κατασκήνωση, οι γονείς / κηδεμόνες θα πρέπει να έχουν επιβεβαιώσει με την γραμματεία ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε εκκρεμότητα σχετικά με τη διαμονή του παιδιού τους.
 • Σε περίπτωση που ισχύει κάποιο ιδιαίτερο καθεστώς όσον αφορά την επιμέλεια του παιδιού, θα πρέπει να γνωστοποιηθεί με την κράτηση θέσης στη κατασκήνωση αποστέλλοντας τα σχετικά επίσημα έγγραφα. Σε αντίθετη περίπτωση η κατασκήνωση δε φέρει καμία ευθύνη.

Η κατασκήνωση διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει κατασκηνωτή η συμπεριφορά του οποίου θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια του ιδίου ή άλλων παιδιών, με παρακράτηση του ποσού που αναλογεί σύμφωνα με τους οικονομικούς όρους της εταιρίας.