Υπάρχει Wi-Fi στην κατασκήνωση; Επιτρέπονται τα κινητά και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές;

Στην κατασκήνωση υπάρχουν σημεία με ελεγχόμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σημαντικό όφελος για τους κατασκηνωτές είναι ότι ξεφεύγουν έστω και για λίγο από την τεχνολογία, τους υπολογιστές, το διαδίκτυο, την τηλεόραση, τα κινητά… που δυστυχώς αποτελούν ένα μεγάλο και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας τους. Η χρήση τους στον κατασκηνωτικό χώρο γίνεται αποκλειστικά με προσωπική ευθύνη των γονέων και η κατασκήνωση δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειάς τους.