Το παιδί μου έχει κάποιες ιδιαίτερες διατροφικές συνήθειες. Πρέπει να σας ενημερώσω;

Οπωσδήποτε. Το μενού μας είναι συγκεκριμένο αλλά αν ειδοποιηθούμε εγκαίρως και εφόσον ειναι εφικτό θα προσπαθήσουμε να σας εξυπηρετήσουμε, όπως άλλωστε συνέβη αρκετές φορές στο παρελθόν σε παρόμοιες περιπτώσεις.