Το παιδί μου ακολουθεί συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή. Τί πρέπει να κάνω;

Η κατασκήνωση διαθέτει ένα υπερσύγχρονο ιατρείο με πλήρως εξοπλισμένο φαρμακείο που λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως, στελεχωμένο από έμπειρο παιδίατρο και τρείς διπλωματούχες νοσηλεύτριες. Για την πλήρη ενημέρωση της κατασκήνωσης σχετικά με την υγεία του παιδιού σας, παρακαλούμε συμπληρώστε το ειδικό έντυπο που θα βρείτε εδώ. Για προληπτικούς λόγους όλα τα φάρμακα που έχουν μαζί τους τα παιδιά παραδίδονται με την άφιξη τους στο ιατρείο.Το ιατρικό προσωπικό μας μεριμνά έτσι ώστε το παιδί να παίρνει τα φάρμακα του σύμφωνα με τις οδηγίες τους γιατρού σας.

Η κατασκήνωση δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πρόβλημα υγείας για το οποίο δεν υπάρχει η ανάλογη έγγραφη αναφορά του γονέα.