Από το 1977... η παραδοσιακή κατασκήνωση!

Το παιδί μου ακολουθεί συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή. Τί πρέπει να κάνω;

Η κατασκήνωση διαθέτει ένα υπερσύγχρονο ιατρείο με πλήρως εξοπλισμένο φαρμακείο που λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως, στελεχωμένο από έμπειρο ιατρό και δύο διπλωματούχες νοσηλεύτριες. Για την πλήρη ενημέρωση της κατασκήνωσης σχετικά με την υγεία του παιδιού σας, την ημέρα άφιξης θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει μαζί του το Δελτίο Υγείας (θα το βρείτε εδώ) υπογεγραμμένο από τον γιατρό και τον γονέα / κηδεμόνα.

Τα παιδιά θα πρέπει υποχρεωτικά να παραδίδουν τυχόν φάρμακα που έχουν μαζί τους στο ιατρείο με την άφιξη τους στην κατασκήνωση. Το ιατρικό προσωπικό μας μεριμνά έτσι ώστε το παιδί να παίρνει τα φάρμακα του σύμφωνα με τις οδηγίες τους γιατρού σας.

Η κατασκήνωση δε φέρει καμία ευθύνη για περιστατικό που μπορεί να προκληθεί από την ελλιπή ενημέρωση σχετικά με το ιατρικό ιστορικό του παιδιού.