Πόσο απέχει η θάλασσα από την κατασκήνωση και πόσο συχνά πηγαίνουν τα παιδιά για μπάνιο;

Η κατασκήνωση είναι πάνω στη θάλασσα. Η πρόσβαση γίνεται μέσω της αερογέφυρας που συνδέει την κατασκήνωση με την παραλία. Τα παιδιά πηγαίνουν για μπάνιο καθημερινά όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.