Με ποιά κριτήρια χωρίζονται τα παιδιά στα σπιτάκια;

Τα παιδιά μπαίνουν στα σπιτάκια με βάση το φύλο, την ηλικία και φυσικά την παρέα τους. Προσπαθούμε να τηρήσουμε αυστηρά το κριτήριο της ηλικίας καθώς με την πολυετή εμπειρία μας κρίνουμε ότι η κάθε ηλικία έχει τα δικά της ενδιαφέροντα. Στην περίπτωση που κάποια παιδιά επιθυμούν να μπουν στο ίδιο σπιτάκι, πρέπει να το αναφέρουν τη στιγμή της άφιξης στον υπεύθυνο. Δεν είναι απαραίτητο να ενημερώσετε το γραφείο της κατασκήνωσης εκ των προτέρων.