Επιτρέπονται τα κινητά και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές;

Είναι σημαντικό για τους κατασκηνωτές να ξεφύγουν έστω και για λίγο από την χρήση της τεχνολογίας που αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητας τους. Η χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών στον κατασκηνωτικό χώρο γίνεται αποκλειστικά με προσωπική ευθύνη των γονέων και η κατασκήνωση δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειάς τους.