Από το 1977... η παραδοσιακή κατασκήνωση!

Επιτρέπεται η παρουσία γονέων / κηδεμόνων στο χώρο της κατασκήνωσης;