Επιτρέπεται η παρουσία γονέων / κηδεμόνων στο χώρο της κατασκήνωσης;