Επιτρέπεται η παρουσία γονέων / κηδεμόνων στο χώρο της κατασκήνωσης;

Δεν επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή των γονέων / κηδεμόνων στο χώρο της κατασκήνωσης.