Μπορεί το παιδί μου να έχει έξοδο/διανυκτέρευση/αποχώρηση από την κατασκήνωση με κάποιον τρίτο εκτός από τον γονέα;

Τα παιδιά μπορούν να έχουν έξοδο/διανυκτέρευση/αποχώρηση μόνο με τους γονείς τους και πάντα σε ώρες επισκεπτηρίου (ενημερωθείτε εδώ) εκτός από έκτακτες περιστάσεις. Σε περίπτωση εξόδου/ διανυκτέρευσης/ αποχώρησης με κάποιον τρίτο, οι γονείς πρέπει να δώσουν στο άτομο αυτό υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής, (μπορείτε να τη βρείτε εδώ), αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό ταυτότητάς του, για να την παραδώσει στην κατασκήνωση.

*Για το γνήσιο υπογραφής δεν είναι απαραίτητη η μετάβαση στα ΚΕΠ, μπορείτε και ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο: www.gov.gr

Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης με τρίτο άτομο, οι γονείς θα πρέπει να έχουν ήδη υπογράψει τα ανάλογα έγγραφα του ασφαλιστικού τους φορέα και να τα έχουν παραδώσει στο άτομο που θα παραλάβει το παιδί τους. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία των παιδιών, οι γονείς θα μπορούσαν να έχουν ήδη συμπληρώσει σε κάποια προηγούμενη επίσκεψή τους στην κατασκήνωση, την υπεύθυνη δήλωση με τα ονόματα των ατόμων με τα οποία επιτρέπουν στο παιδί τους να έχει έξοδο/διανυκτέρευση/αποχώρηση.

Όποιος έρθει να παραλάβει παιδί που δεν είναι δικό του, θα πρέπει να συμπληρώσει και αυτός υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι παραλαμβάνει παιδί/παιδιά με ευθύνη του γονέα τους και με δική του ευθύνη. Η επίδειξη ταυτότητας είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση!

Εάν έχει οριστεί ένας κηδεμόνας ή ισχύει κάποιο ιδιαίτερο καθεστώς όσον αφορά την επιμέλεια του παιδιού, αυτό θα πρέπει να γνωστοποιείται στη γραμματεία με τα αντίστοιχα νόμιμα έγγραφα. Σε αντίθετη περίπτωση η κατασκήνωση δε φέρει καμία ευθύνη.