Μπορεί το παιδί μου να βγει από τον χώρο της κατασκήνωσης με τρίτο πρόσωπο (π.χ. φίλο, συγγενή);

Για την ασφαλή λειτουργία της κατασκήνωσης:

  • Δεν επιτρέπεται η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων στους χώρους της κατασκήνωσης. Οι γονείς / κηδεμόνες μπορούν να πάρουν τα παιδιά τους για έξοδο/βόλτα εκτός κατασκήνωσης.
  • Η παραλαβή των παιδιών πραγματοποιείται μόνο από τους γονείς με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.
  • Σε περίπτωση αποχώρησης με τρίτο πρόσωπο (π.χ. φίλο, συγγενή), οι γονείς / κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν εξουσιοδότηση / υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό ταυτότητάς του.
  • Σε περίπτωση που ισχύει κάποιο ιδιαίτερο καθεστώς όσον αφορά την επιμέλεια του παιδιού, θα πρέπει να γνωστοποιηθεί με την κράτηση θέσης στη κατασκήνωση αποστέλλοντας τα σχετικά επίσημα έγγραφα. Σε αντίθετη περίπτωση η κατασκήνωση δε φέρει καμία ευθύνη.