Από ποια ηλικία μπορεί να έρθει ένα παιδί στην κατασκήνωση;

Από 6 έως 15 ετών. Τα ηλικιακά όρια διαμορφώνονται ανάλογα με το εκάστοτε ταμείο.