Από ποια ηλικία μπορεί να έρθει ένα παιδί στην κατασκήνωση;