Έντυπο-Ερωτηματολόγιο συμπτωμάτων COVID-19

Για την αποφυγή εισαγωγής του ιού στο χώρο της κατασκήνωσης:

  • Το προσωπικό που θα εργαστεί στην κατασκήνωση, θα είναι ενήμερο και ευαισθητοποιημένο για τα συμπτώματα που είναι συμβατά με λοίμωξη COVID-19 και θα προσέλθει για εργασία μόνο εφόσον είναι ελεύθερο συμπτωμάτων.
  • Οι γονείς των κατασκηνωτών θα γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση, δε θα πρέπει να έχουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα που θέτουν την υποψία λοίμωξης COVID-19. (πυρετό, βήχα, έντονο πονόλαιμο / πονοκέφαλο, δυσκολία στην αναπνοή, καταβολή, μυαλγία, καταρροή, γαστρεντερικές διαταραχές, απώλεια όσφρησης / γεύσης, πνευμονία)

Συνεπώς, θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο μετά την θερμομέτρηση και εφόσον το παιδί / στέλεχος δεν έχει συμπτώματα Covid-19, όπως θα προκύπτει από το ερωτηματολόγιο που θα πρέπει να συμπληρωθεί από όλα τα ενήλικα άτομα.(ενήλικα στελέχη, γονείς-κηδεμόνες) 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το ερωτηματολόγιο συμπτωμάτων αφορά τις τελευταίες 14 ημέρες πριν την άφιξη του παιδιού/στελέχους στην κατασκήνωση, συνεπώς θα πρέπει να συμπληρωθεί την ημέρα άφιξης και όχι νωρίτερα!