Διαδικασία εγγραφής

Α) Ιδιωτική συμμετοχή    Β) Μέσω Ασφαλιστικού ταμείου    Γ) Μέσω ΟΑΕΔ

Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να κάνετε κράτηση θέσης στη κατασκήνωση για το επιθυμητό διάστημα τηλεφωνικώς σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας www.kalivas.net.


Α) Ιδιωτική συμμετοχή (15 ημερών)

Με την επιβεβαίωση της κράτησης και πριν την άφιξη του παιδιού στην κατασκήνωση, οι γονείς / κηδεμόνες θα πρέπει να αποστείλουν στην κατασκήνωση τα απαραίτητα έγγραφα που θα τους ζητηθούν.

Οικονομικοί Όροι:

1) Προκαταβολή – Οριστικοποίηση κράτησης: Με την κράτηση θέσης θα πρέπει να καταθέσετε σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς προκαταβολή στο όνομα του παιδιού:

 • 150,00€ για το πρόγραμμα των 15 ημερών (προκαταβολή)

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ “ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε.”

 • Alpha Bank: GR68 0140 4050 4050 0200 2004 112 (BIC/SWIFT:CRBAGRAA)
 • Εθνική Τράπεζα: GR17 0110 2160 0000 2164 7010 038 (BIC/SWIFT: ETHNGRAA)

    Επίσης δεχόμαστε πιστωτικές κάρτες με δυνατότητα 3 άτοκων δόσεων.

2) Εξόφληση: Πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μία βδομάδα πριν την άφιξη του παιδιού στην κατασκήνωση.

3) Πολιτική Ακυρώσεων: Σε περίπτωση ακύρωσης της εγγραφής η κατασκήνωση πρέπει να ειδοποιηθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου, σε κάθε άλλη περίπτωση η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης: 

 • Για το πρόγραμμα των 15 ημερών: εάν κάποιο παιδί αποχωρήσει πριν τις 5 διανυκτερεύσεις, παρακρατείται η προκαταβολή. Μετά την πάροδο των 5 διανυκτερεύσεων επιβαρύνεστε με όλο το κόστος των 15 ημερών.      

(Διευκρίνιση: μετά τις 12:00μ.μ. χρεώνεται ολόκληρη η μέρα)

4) Εκπτωτικά πακέτα: 2 αδέρφια 10%, Πολύτεκνοι 15%, Άνεργοι 15% (Επίδειξη ανάλογου εγγράφου)


Β) Μέσω ασφαλιστικού ταμείου (15 ημερών)

 • Αφού κάνετε κράτηση θέσης στην κατασκήνωση μας, ενημερωθείτε από το ταμείο σας για την διαδικασία συμμετοχής. (προθεσμίες και απαραίτητα δικαιολογητικά αίτησης στον ασφαλιστικό σας φορέα)
 • Την ημέρα άφιξης, το παιδί πρέπει να έχει μαζί του την Κάρτα Κατασκηνωτή, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον ασφαλισμένο/εργαζόμενο. Η κατασκήνωση δε θα δεχτεί κατασκηνωτή Ασφαλιστικού Ταμείου χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Την ημέρα αποχώρησης πρέπει να προσκομίσετε στην κατασκήνωση την Υπεύθυνη Δήλωση Αποχώρησης συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.

Γ) Μέσω ΟΑΕΔ (15 ημερών)

 • Κράτηση θέσης στη κατασκήνωση: Ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα μας για τις περιόδους των 15 ημερών και κάνετε κράτηση θέσης στην κατασκήνωση στο επιθυμητό διάστημα
 • Υποβολή αίτησης στον ΟΑΕΔ: Μη ξεχάσετε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας στον ΟΑΕΔ, www.oaed.gr, για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα. Πληροφόρηση σχετικά με την διαδικασία (προθεσμίες αιτήσεων, κριτήρια συμμετοχής, αποτελέσματα) θα βρείτε εδώ.
 • Δικαιολογητικά με την άφιξη του παιδιού στην κατασκήνωση: Πατήστε εδώ για να δείτε τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε στη κατασκήνωση έως την ημέρα άφιξης του παιδιού.
 • Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης κατασκηνωτή, ο δικαιούχος θα πρέπει να συμπληρώσει Υπεύθυνη Δήλωση Αποχώρησης στη κατασκήνωση μας και να καταθέσει ένα αντίγραφο στο τοπικό κατάστημα ΟΑΕΔ που ανήκει.

Σημαντικές παρατηρήσεις:

 • Κράτηση θέσης για το παιδί του μπορεί να κάνει μόνο ο γονέας/κηδεμόνας και όχι τρίτο πρόσωπο π.χ. φίλος.
 • Για την κράτηση θέσης θα σας ζητηθεί το ΑΜΚΑ του παιδιού.
 • Δελτίο υγείας: Για την πλήρη ενημέρωση της κατασκήνωσης σχετικά με την υγεία του παιδιού, θα πρέπει υποχρεωτικά να αποσταλεί το Δελτίο Υγείας (υπογεγραμμένο από τον γιατρό & τον γονέα / κηδεμόνα) τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την άφιξη του κατασκηνωτή.
 • Σε περίπτωση εξόδου/ διανυκτέρευσης/ αποχώρησης με κάποιον τρίτο: Οι γονείς πρέπει να δώσουν εξουσιοδότηση / υπεύθυνη δήλωση  με το γνήσιο της υπογραφής στο τρίτο πρόσωπο, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό ταυτότητάς του, για να την παραδώσει στην κατασκήνωση. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία των παιδιών, οι γονείς θα μπορούσαν να έχουν ήδη συμπληρώσει σε κάποια προηγούμενη επίσκεψή τους στην κατασκήνωση, την υπεύθυνη δήλωση με τα ονόματα των ατόμων με τα οποία επιτρέπουν στο παιδί τους να έχει έξοδο/διανυκτέρευση/αποχώρηση.

  * Για το γνήσιο υπογραφής δεν είναι απαραίτητη η μετάβαση στα ΚΕΠ, μπορείτε και ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο: www.gov.gr
 • Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης με τρίτο άτομο, και το παιδί συμμετέχει μέσω ασφαλιστικού φορέα ή ΟΑΕΔ, οι γονείς θα πρέπει να έχουν ήδη υπογράψει και τα ανάλογα έγγραφα που απαιτεί ο φορέας τους (ασφαλιστικό ταμείο ή ΟΑΕΔ) και να τα έχουν παραδώσει στο άτομο που θα παραλάβει το παιδί τους.
 • Απαραίτητη η επίδειξη ταυτότητας για την έξοδο / αποχώρηση παιδιού από την κατασκήνωση.
 • Η κατασκήνωση διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει κατασκηνωτή η συμπεριφορά του οποίου θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια του ιδίου ή άλλων παιδιών, με παρακράτηση του ποσού που αναλογεί σύμφωνα με τους οικονομικούς όρους της εταιρίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας (Π.Δ.), καθώς και του ανήλικου παιδιού σας, γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της επιχείρησής μας, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας www.kalivas.net, στην οποία και παραπέμπουμε, καθώς και με τη Φόρμα Ενημέρωσης / Συναίνεσης Γονέα – Κηδεμόνα, που θα μας προσκομίσετε υπογεγραμμένη / θα κληθείτε να υπογράψετε κατά την άφιξη του παιδιού σας στην κατασκήνωση.