Διαδικασία εγγραφής για πρόγραμμα ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

Η κράτηση θέσης στην κατασκήνωση είναι ανεξάρτητη από την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να σας καλύψει η ΔΥΠΑ το κόστος συμμετοχής στην κατασκήνωση.

Δικαίωμα συμμετοχής στην κατασκήνωση έχουν παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών.

ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ

1. Κράτηση θέσης στην κατασκήνωση: Ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα μας για τις περιόδους των 15 ημερών και κάνετε κράτηση θέσης στο επιθυμητό διάστημα. Κράτηση θέσης μπορεί να κάνει μόνο ο γονέας / κηδεμόνας και ΟΧΙ τρίτο πρόσωπο (π.χ. φίλος) με έναν από τους εξής τρόπους:

  • Ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική μας φόρμα εδώ. Με την επιτυχή υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας θα λάβετε αυτόματα αντίγραφο στο Email που δηλώσατε ή
  • Τηλεφωνικά, καλώντας στα γραφεία μας στο 2310220502. Θα λάβετε στη συνέχεια Email με την επιβεβαίωση της κράτησης σας.

2. Υποβολή αίτησης στην ΔΥΠΑ: Μη ξεχάσετε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα στη σελίδα της ΔΥΠΑ. Πληροφόρηση σχετικά με την διαδικασία (προθεσμίες αιτήσεων, κριτήρια συμμετοχής, αποτελέσματα) θα βρείτε εδώ.

3. Αριθμός Επιταγής: Θα πρέπει να ελέγξετε στη σελίδα της ΔΥΠΑ(www.dypa.gov.gr/) ότι το παιδί σας έχει εγκριθεί, δηλαδή έχει αριθμό επιταγής με τα ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ αλλά και με τα ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

4. Απαραίτητα Έγγραφα: Εφόσον έχετε επιβεβαιώσει την κράτηση θέσης στην κατασκήνωση & έχετε εγκριθεί με τα ΟΡΙΣΤΙΚΑ αποτελέσματα, δείτε εδώ τα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίσετε στην κατασκήνωση.

Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης: ο δικαιούχος υποβάλλει την ημέρα της αναχώρησης και εντός 24ώρου τόσο στην κατασκήνωση όσο και στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) ΔΥΠΑ όπου ανήκει ηλεκτρονικά Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα από την ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr με την ημερομηνία πρόωρης αναχώρησης του παιδιού.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
    • Δελτίο Υγείας: Για την πλήρη ενημέρωση της κατασκήνωσης σχετικά με την υγεία του παιδιού, θα πρέπει υποχρεωτικά να αποσταλεί Δελτίο Υγείας υπογεγραμμένο από τον γιατρό & τον γονέα / κηδεμόνα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που υπάρχει κάτι σημαντικό στο ιατρικό ιστορικό του παιδιού, το Δελτίο Υγείας θα πρέπει να σταλεί με την κράτηση θέσης, προκειμένου να αξιολογηθεί από τον γιατρό της κατασκήνωσης.
  • Σε περίπτωση αποχώρησης με τρίτο πρόσωπο (π.χ. φίλο, συγγενή), οι γονείς / κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν εξουσιοδότηση / υπεύθυνη δήλωση  με το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό ταυτότητάς του.
  • Απαραίτητη η επίδειξη ταυτότητας για την έξοδο / αποχώρηση παιδιού από την κατασκήνωση.
  • Κατά την αποχώρηση του παιδιού από την κατασκήνωση, οι γονείς / κηδεμόνες θα πρέπει να έχουν επιβεβαιώσει με την γραμματεία ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε εκκρεμότητα σχετικά με τη διαμονή του παιδιού τους.
  • Σε περίπτωση που ισχύει κάποιο ιδιαίτερο καθεστώς όσον αφορά την επιμέλεια του παιδιού, θα πρέπει να γνωστοποιηθεί με την κράτηση θέσης στη κατασκήνωση αποστέλλοντας τα σχετικά επίσημα έγγραφα. Σε αντίθετη περίπτωση η κατασκήνωση δε φέρει καμία ευθύνη.

Η κατασκήνωση διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει κατασκηνωτή η συμπεριφορά του οποίου θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια του ιδίου ή άλλων παιδιών, με παρακράτηση του ποσού που αναλογεί σύμφωνα με τους οικονομικούς όρους της εταιρίας.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας (Π.Δ.), καθώς και του ανήλικου παιδιού σας, γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της επιχείρησής μας, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας καθώς και με τη Φόρμα Ενημέρωσης / Συναίνεσης Γονέα – Κηδεμόνα, που θα μας προσκομίσετε υπογεγραμμένη / θα κληθείτε να υπογράψετε κατά την άφιξη του παιδιού σας στην κατασκήνωση.