ΟΑΕΔ: Υποβολή αιτήσεων 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Έως την Παρασκευή 24 Απριλίου 2020 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των δικαιούχων για τη συμμετοχή τους στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα έτους 2020.


Ξεκινά την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 και ώρα 08:00 π.μ. η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2020. Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (τέκνα): Τα παιδιά των δικαιούχων πρέπει να έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 2004 έως 14 Ιουνίου 2014 και μπορούν να διαμείνουν στην παιδική κατασκήνωση μέχρι 15 συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα Κριτήρια Συμμετοχής στο πρόγραμμα.


ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

 • Η πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ είναι δυνατή μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες (χρήστες που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης).

Προσοχή! Για τους ενδιαφερόμενους που δε διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. 

 • Σας ενημερώνουμε ότι δεν χρειάζεται πλέον η προσέλευσή σας στις Υπηρεσίες ΚΠΑ2 για την έκδοση κωδικών ΟΑΕΔ.
 • Η εγγραφή νέων χρηστών(που δεν έχουν κωδικούς πρόσβασης) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τους κωδικούς πρόσβασης του TAXISnet, από τη δ/νση: http://www.oaed.gr/eggrafi

Κάνετε την εγγραφή σας και στη συνέχεια μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής σας για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2020.
Επισημαίνεται ότι οι κωδικοί TAXISnet που θα χρησιμοποιήσετε θα είναι οι προσωπικοί σας (και όχι των συζύγων σας).


➡ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά αυτά θα επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις.

Εναλλακτικά:

Προκειμένου για την τήρηση των έκτακτων μέτρων προστασίας λόγω κορωνοϊού οι δικαιούχοι ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, αλλά μπορούν εναλλακτικά να τα αποστέλλουν:

Στο ίδιο πλαίσιο της λήψης προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού, στις περιπτώσεις υποβολής Υπευθύνων Δηλώσεων δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ?

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

 • Οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν μεριμνήσει εγκαίρως, πριν από την υποβολή της αίτησής τους, για τη διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ στα παιδιά τους ή επικαιροποίησης των στοιχείων τους (ιδιαίτερα στις περιπτώσεις μεταβολής στοιχείων οικογενειακής μερίδας).
 • Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσέξουν ιδιαίτερα την ΟΡΘΗ συμπλήρωση του ΑΜΚΑ και των στοιχείων των παιδιών τους.
 • Διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, είναι δυνατή ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων αιτήσεων.
 • Ο έλεγχος του αριθμού των ημερών εργασίας θα γίνει με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τον ΕΦΚΑ με βάση τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου. (Αριθμός Μητρώου πρώην ΙΚΑ) 
 • Οι δικαιούχοι συμπληρώνουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική αίτησή τους (ΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ) τον ΑΜΚΑ και τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης) όλων των ανήλικων παιδιών τους (έως 18 ετών), επιλέγοντας:
 1. «ΝΑΙ» για κάθε παιδί που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα ως ωφελούμενο (που θα έρθει στην κατασκήνωση)

 2. «ΟΧΙ» για κάθε παιδί που δεν είναι ωφελούμενο (που δε θα έρθει στην κατασκήνωση), αλλά δηλώνεται για τη μοριοδότηση του δικαιούχου στο σχετικό κριτήριο.

  Το σύστημα επιλογής των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

  Πατήστε εδώ για να δείτε όλες τις σχετικές ανακοινώσεις στη σελίδα του ΟΑΕΔ.