ΟΑΕΔ: Οριστικά αποτελέσματα

Αναρτήθηκαν τα οριστικά Μητρώα Δικαιούχων και Παρόχων καθώς και οι οριστικοί Πίνακες Αποκλειομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2019.

Δείτε εδώ τις σχετικές ανακοινώσεις.

ΔΕΙΤΕ ΑΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα οριστικά αποτελέσματα, αφού πραγματοποιήσουν είσοδο στο σύστημα με τους κωδικούς τους, στην δεξιά στήλη (Επιταγές Ωφελούμενων Προγράμματος) www.oaed.gr. Εφόσον έχει εγκριθεί η αίτησή σας, θα σας δοθεί ένας μοναδικός ηλεκτρονικός κωδικός για κάθε παιδί, ο οποίος αποτελεί την «επιταγή διαμονής σε παιδικές κατασκηνώσεις».

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εφόσον έχετε κάνει προκράτηση θέσης, καλέστε μας μόνο αν ΔΕΝ έχει εγκριθεί η αίτηση σας προκειμένου να μας ενημερώσετε σχετικά με την κράτηση θέσης στην κατασκήνωση.

Διαφορετικά, ενημερωθείτε με τον παρακάτω σύνδεσμο για τα:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ