ΟΑΕΔ: Προσωρινά αποτελέσματα

Αναρτήθηκαν σήμερα, 10.05.2019, τα προσωρινά αποτελέσματα ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2019.

Δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να δουν τα προσωρινά αποτελέσματα, αφού πραγματοποιήσουν είσοδο στο σύστημα με τους κωδικούς τους, στην δεξιά στήλη (Επιταγές Ωφελούμενων Προγράμματος). Εφόσον έχει εγκριθεί η αίτησή σας, θα σας δοθεί ένας μοναδικός ηλεκτρονικός κωδικός για κάθε παιδί, ο οποίος αποτελεί την «επιταγή διαμονής σε παιδικές κατασκηνώσεις».

Οι Δικαιούχοι  που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων από την 13.05.2019 και ώρα 08:00 μέχρι την 15.05.2019 και ώρα 23:59. 

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των δικαιούχων είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά είτε κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι την 16.05.2019 και ώρα 14:00.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Εφόσον έχετε κάνει προκράτηση θέσης, καλέστε μας μόνο αν ΔΕΝ έχει εγκριθεί η αίτηση σας προκειμένου να μας ενημερώσετε σχετικά με την κράτηση θέσης στην κατασκήνωση. Εφόσον θα επιβεβαιώσετε ξανά το δικαίωμα συμμετοχής και με τα ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΑΕΔ, θα ενημερωθείτε εδώ για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει το παιδί με την άφιξη του στην κατασκήνωση.