ΟΑΕΔ: Δικαιολογητικά για την κατασκήνωση

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει το ωφελούμενο παιδί με την άφιξη του στην κατασκήνωση.

  • Βιβλιάριο υγείας του δικαιούχου γονέα (φωτοαντίγραφο την πρώτη σελίδα με τη φωτογραφία)
  • Βιβλιάριο υγείας του παιδιού (φωτοαντίγραφο την πρώτη σελίδα με τη φωτογραφία)
  • Έγγραφο ταυτοπροσωπίας του δικαιούχου γονέα (φωτοαντίγραφο από ταυτότητα ή διαβατήριο)
  • Αριθμός ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του δικαιούχου γονέα (όχι επίσημο έγγραφο)
  • Αριθμός ΑΜΚΑ του ωφελούμενου παιδιού (όχι επίσημο έγγραφο)
  • Δελτίο Υγείας (θα το βρείτε εδώ)
  • Φόρμα ενημέρωσης και συναίνεσης προσωπικών δεδομένων (θα τη βρείτε εδώ)
  • Ιδιωτικό συμφωνητικό που θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τον δικαιούχο γονέα εις τριπλούν.(ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ/ Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, μόλις το δημοσιεύσει ο ΟΑΕΔ)

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σε περίπτωση που ΔΕΝ υπάρχει βιβλιάριο ασθενείαςΠρέπει να προσκομίσετε εναλλακτικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας για το ωφελούμενο παιδί όπως ταυτότητα (υποχρεωτικό για παιδιά άνω των 12 ετών) ή διαβατήριο ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας(για παιδιά κάτω των 12 ετών).

Η βεβαίωση ταυτοπροσωπίας για τα παιδιά κάτω των 12 ετών γίνεται στα ΚΕΠ και θα χρειαστεί: μία πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού και το παιδί μαζί & η αστυνομική ταυτότητα του γονέα.