Τομέας Α.Δ.Κ.Υ. (πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)

Η Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών Ο.Π.Α.Δ. του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) καθόρισε τις προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων για την φιλοξενία παιδιών των ασφαλισμένων του Τομέα Α.Δ.Κ.Υ. (πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2019.

Οι εγγραφές στο ταμείο θα πραγματοποιούνται ως εξής:

– Α περίοδο 10-14 Ιουνίου
– Β περίοδο 17-28 Ιουνίου
– Γ περίοδο 17-28 Ιουνίου

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 01/01/2005 μέχρι 31/12/2013.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τη σχετική αίτηση στην Διεύθυνση Ασφάλισης-Παροχών του Ο.Π.Α.Δ. του Ε.Φ.Κ.Α., Ηπείρου 38, 6ος Όροφος για την Αττική. Οι ασφαλισμένοι στην Περιφέρεια θα καταθέτουν τις αιτήσεις στα Κεντρικά Υποκαταστήματα του Ε.Φ.Κ.Α. στις έδρες των Νομών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή ενός παιδιού σε Κατασκήνωση που έχει συμβληθεί με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) είναι η έκδοση από τις υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. της «Κάρτας Κατασκηνωτή» για κάθε παιδί.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία αίτησης εδώ.