π. ΤΑΠΙΤ-ΤΑΠΕΜ: Έναρξη αιτήσεων

H Διοίκηση του ΕΦΚΑ διευκρινίζει ότι για την έναρξη κατασκηνωτικής περιόδου έτους 2019, οι ασφαλισμένοι του π. ΤΑΠΙΤ- ΤΑΠΕΜ (Ταμείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου) που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν πρέπει να προσκομίσουν στο πλησιέστερο Περιφερειακό τμήμα Μη Μισθωτών (π. ΟΑΕΕ) τα κάτωθι:

1. Αίτηση Συμμετοχής
2. Δύο (2) φωτογραφίες κατασκηνωτή
3. Ιατρική Γνωμάτευση
4. Υπεύθυνη Δήλωση (που θα δηλώνεται ότι είναι εργατοϋπάλληλος μετάλλου, εργαζόμενος και συνεχίζει να εργάζεται με Α.Μ. ΕΤΕΜ – ΤΑΠΕΜ και Α.Μ. ΙΚΑ , στην επιχείρηση, με έδρα).

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται ως εξής:

Α΄ Κατασκηνωτική Περίοδος: από 10/06/2019 έως 14/06/2019.
Β΄ και Γ΄ Κατασκηνωτικές Περιόδοι: από 17 /06/2019 έως 28/06/2019.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.